W rocznicę otwarcia wystawy „Willmann. Opus magnum”

21 grudnia 2022

Trzecia rocznica otwarcia wystawy „Willmann. Opus magnum” jest świetną okazją do podzielenia się informacją o zakończeniu kolejnego etapu konserwacji dzieł wykonanych ok. 1700 r. przez Michaela Willmanna do pałacu letniego opatów cysterskich w Moczydlnicy Klasztornej.

Inicjatorem prowadzonych od 2019 r. prac konserwatorskich jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, finansowane są one z budżetu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fot. K. Furykiewicz

Obecnie konserwacji poddane zostały elementy stropu sali wielkiej i sypialni (m.in. obrazy Pejzaż z kobietą z dzieckiem na kolanach, Pejzaż z myśliwym i psem, kompozycje owoców).

„Waga tej konserwacji jest wyjątkowa, gdyż ocaliła to bezcenne dzieło Willmanna przed całkowitym zniszczeniem” – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor MNWr. „A o wartości tej realizacji zaświadcza zarówno to, iż wykonał ją już bardzo dojrzały artysta, jak i fakt zastosowania przez malarza szczególnej techniki klejowej na barwnym podmalowaniu pełniącym funkcję gruntu na drewnianym podobraziu. To uczyniło to dzieło pozbawione analogii, a jego mistyczna i emblematyczna tematyka pozwoliła uznać za najciekawszą tego typu kreację w Europie Środkowej”.

W Moczydlnicy Klasztornej znajdował się w przeszłości barokowy pałac letni opatów lubiąskich – rezydencja wypoczynkowa. Dzisiaj po budowli nie ma już śladu, zachowały się jednak relikty dzieła Willmanna, który to na zamówienie opata Ludwiga Baucha wykonał dekorację malarską na stropach czterech reprezentacyjnych sal pałacu.

Fragmenty dekoracji ocalały, jednak przez długie lata jako własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu złożone były w klasztorze cystersów w Lubiążu. Obecnie doczekały się konserwacji. Po jej zakończeniu dzieła trafią do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Fot. A. Kowalów

W rocznicowy dzień w holu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu zaprezentowane zostały tablice informacyjne promujące postać Michaela Willmanna i jego twórczość w różnych miejscach Dolnego Śląska. Odbył się również wykład na temat artysty, o którym opowiadał Grzegorz Wojturski, kierownik Działu Edukacji MNWr.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print