Tabliczka klinowa z kolekcji Jana Kuglina

Najstarszym obiektem nie tylko w kolekcji Działu Sztuki Wydawniczej MNWr, ale w całym Muzeum jest tabliczka klinowa, którą jeszcze tylko do 28 marca 2024 można oglądać na wystawie „50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu”.

Pismo klinowe to jeden z najstarszych systemów pisma, stworzony najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat p.n.e. Jego powstanie związane było z rozwojem biurokracji bliskowschodniej cywilizacji, potrzebującej sprawnego środka komunikacji dla potrzeb administracyjnych i gospodarczych.

Fot. archiwum MNWr

Dzięki ekspertyzie dr. hab. Marka Stępnia z Zakładu Historii Starożytnej Wydziału Historii UW dowiedzieliśmy się, że tabliczka znajdująca się w naszych zbiorach to pisan-dub-ba – przywieszka przywiązywana do kosza, w którym przechowywano dokumenty w archiwach i kancelariach w królestwie III dynastii z Ur. Ich funkcją było wskazywanie, jakie tabliczki przechowywane były w danym koszu.

Z treści tabliczki dowiadujemy się, że powstała w 9. roku panowania króla Šu-Suena, władcy III dynastii z Ur, który panował w latach 2038–2030 p.n.e., zatem czas jej powstania to rok ok. 2030 p.n.e.

Z pewnością pochodzi z jednego z archiwów prowincjonalnych królestwa III dynastii z Ur, z prowincji centralnych (dawny Sumer, czyli dziś południowy Irak). Tabliczka trafiła do naszych zbiorów jako dar Jana Kuglina.

dr Jakub M. Łubocki, kurator wystawy

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print