Sztuka romantyzmu

21.04, g. 11:00

Wykład Grzegorza Wojturskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

By zrozumieć kontekst historyczno-społeczny powstania i rozwoju malarstwa określanego m.in. mianem romantycznego, słuchacze wraz z prowadzącym przeniosą się do schyłku XVIII i 1. połowy XIX wieku. Prelegent scharakteryzuje zainteresowania artystów romantycznych oraz postara się nakreślić konflikt pomiędzy nimi a starszym pokoleniem twórców i krytyków klasycyzmu funkcjonujących równolegle w XIX wieku.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, spotkanie w sali audiowizualnej (s. 116), wstęp z biletem w cenie 10 zł.
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wstęp bezpłatny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print