Sztuka pomagania. Grafika pacjentów Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej we Wrocławiu

8 maja – 3 czerwca 2018
Aukcja prezentowanych prac: 3 czerwca o godz. 15.00

Druga edycja wyjątkowego projektu, w którym dorośli pacjenci pomagają chorym dzieciom.
Od maja do początku czerwca na wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obok dzieł znakomitych malarzy i rzeźbiarzy, pokazywanych będzie 10 prac graficznych wykonanych przez pacjentów Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej we Wrocławiu.
Po ekspozycji grafiki zostaną zlicytowane, a całkowity dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

„Przy tworzeniu swoich prac pacjenci nie wiedzieli, w jakim otoczeniu one zawisną, dlatego ryciny nie nawiązują tematycznie ani kompozycyjnie do otoczenia, w jakim się znalazły” – mówi Michał Krasnosielski, historyk sztuki, opiekun medyczny i szef wolontariatu we wrocławskim hospicjum bonifratrów oraz pomysłodawca projektu. „Co w takim razie łączy dziesięć grafik wykonanych przez pacjentów hospicjum z dziełami sztuki prezentowanymi w galeriach Muzeum Narodowego we Wrocławiu? Wszystkie stworzone zostały przez prawdziwych artystów, którzy udowadniają nam, że sztuka służy zawsze wyższym celom. W przypadku tej wystawy – pomocy drugiemu człowiekowi”.

Sztuka pomagania

Litografie prezentowane w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Na pomysł wykorzystania potencjału osób chorych Michał Krasnosielski wpadł kilka lat temu. Inspirował się działalnością doktora Jana Siestrzyńskiego, który pod koniec XIX w. w warszawskim Instytucie dla Głuchoniemych zorganizował pracownię litograficzną, a w jej działanie zaangażował swoich podopiecznych. Okazało się to doskonałym pomysłem na aktywizowanie osób chorych i ukierunkowanie ich uwagi na działania celowe, co przyczyniało się do poprawy ich ogólnej kondycji.

„Przestrzeń muzeum od niepamiętnych czasów była dedykowana pięknu i dobroci” – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. „To pierwsze było naturalnym pochodnym dzieł sztuki w nim zgromadzonych, to drugie – efektem przekonania, iż sztuka jako najwspanialsza forma ludzkiej aktywności ma szczególne właściwości. Będąc wyrazem ludzkich pragnień, marzeń, potrzeby dzielenia się z innymi własnymi przeżyciami, pozwalała znaleźć zarówno twórcom, jak i jej odbiorcom swoiste ukojenie i wytchnienie. Chcemy, aby tak było również dzisiaj, kiedy to obok znakomitych muzealnych dzieł sztuki dawnej pojawiają się prace graficzne, których powstaniu towarzyszyła jakże niezwykła intencja – chęć pomocy innym, wsparcia ich i dostarczenia chociażby odrobiny radości. I w ten sposób okazuje się, iż sztuka pomagania to …coś więcej niż sama sztuka. Inaczej mówiąc – najpiękniejsza ze sztuk, jaka dana jest człowiekowi”.

Grafiki można oglądać na wystawach stałych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 8 maja do 3 czerwca 2018. Prezentowane będą przy następujących dziełach:

  • Figury świętych z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 2 tercja XIV w., Sztuka śląska XIV–XVI w.
  • Madonna w komnacie, ok. 1450, Sztuka śląska XIV–XVI w.
  • Maria z Dzieciątkiem z kościoła św. Katarzyny w Domasławiu, 1519, Sztuka śląska XIV–XVI w.
  • Tobias Fendt, Chrystus zapowiada Sąd Ostateczny, 1567, Sztuka śląska XVI–XIX w.
  • Egipska maska grobowa, okres rzymski (?), Sztuka śląska XVI–XIX w.
  • Rzeźby Paula Schulza i Theodora von Gosena, Sztuka śląska XVI–XIX w.
  • Bernardo Belotto zwany Canaletto, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, 1779, Sztuka polska XVII–XIX w.
  • Jan Matejko, Śluby Jana Kazimierza, 1893, Sztuka polska XVII–XIX w.
  • Balthasar Permoser, Martwy Chrystus, 1733, Sztuka europejska XV–XX w.
  • Wassily Kandinsky, Wieczór, 1902–1903, Sztuka europejska XV–XX w.

Wstęp z biletem do Muzeum, w soboty wystawy stałe można oglądać bezpłatnie.

print