Sztuka gotyku – malarstwo

14.01, g. 11:00

Wykład Michała A. Pieczki w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Mocne kontury, żywe kolory i uwielbienie dla złotego tła to najogólniejsze cechy gotyckiego malarstwa. Podczas wykładu słuchacze będą mieli okazję prześledzić interesującą drogę zmian – czasem wręcz rewolucyjnych – w przedstawianiu świata, które stworzyły podatny grunt dla malarstwa renesansowego. Zaprezentowane zostaną przykłady malarstwa freskowego, tablicowego (ołtarzowego) oraz późnośredniowiecznego miniatorstwa obecnego w gotyckich kodeksach i księgach liturgicznych. Omówione zostaną dzieła artystów działających m.in. w Italii, Czechach, krajach niemieckich, Niderlandach, Francji, Anglii i Hiszpanii.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, spotkanie w sali audiowizualnej (s. 116), wstęp z biletem w cenie 10 zł.
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wstęp bezpłatny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print