Sztuka bizantyjska
[wydarzenie online]

29.11, g. 13:00 ➸ platforma Zoom

Wykład dr. Dariusza Galewskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”.

Za panowania Justyniana Wielkiego (527–565) sztuka bizantyńska przeżywała „złoty okres”, w którym powstały najważniejsze budowle Cesarstwa, takie jak bazylika Hagia Sophia w Konstantynopolu czy kościół San Vitale w Rawennie. Dekorację ich wnętrz stanowiły mozaiki ukazujące dostojne i hieratyczne postacie, o wydłużonych proporcjach, ukazane frontalnie i pozbawione niemal ruchu. Podobnie jak ikony wskazywały na rzeczywistość duchową i były dla odbiorców „oknem” otwartym na świat idealny.

Od schyłku IX w. nastąpiła ekspansja sztuki bizantyńskiej na całym obszarze basenu Morza Śródziemnego i w krajach słowiańskich. Wykształciły się wówczas takie formy artystyczne, które są do dzisiaj kontynuowane w Kościele wschodnim, jak np. kościół kopułowy na planie krzyża greckiego czy oparte na wzornikach przedstawienia scen biblijnych.

Mimo że Cesarstwo Bizantyńskie upadło w 1453 r., odegrało nieocenioną rolę w przyswojeniu, ugruntowaniu i przekazaniu krajom europejskim dziedzictwa kultury starożytnej, co miało istotny wpływ dla ponownego jej odkrycia w okresie renesansu.

Wykład online będzie okazją do przedstawienia najważniejszych zabytków sztuki bizantyjskiej, a także najistotniejszych w tym okresie zjawisk na wybranych przykładach malarstwa, rzeźby i architektury.

Wydarzenie bezpłatne na platformie Zoom – link zostanie przesłany osobom, które zapiszą się mailowo przy użyciu poniższego formularza*, szczegółowe informacje pojawią się również na profilu FB ➸
* W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@mnwr.pl

 

print