Sztuka baroku – architektura

18.02, g. 11:00

Wykład dr. Dariusza Galewskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Czy sztuka czasów baroku, krytykowana często za nadmierną dekoracyjność, przeładowanie form i brak głębszych treści, jest ważnym zjawiskiem w kulturze europejskiej? Podczas wykładu autor odniesienie się do tych opinii, prezentując główne ośrodki artystyczne XVII i 1. poł. XVIII w.: Rzym, Paryż i Wiedeń, oraz czołowych artystów, takich jak: Carlo Maderna, Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini, Charles Perrault, Jules Hardouin Mansart, Fischer von Erlach czy Lucas von Hildebrandt. Stworzyli oni zasób form, który był rozwijany w całej Europie oraz koloniach hiszpańskich i portugalskich. Omówi także główne nurty artystyczne: dynamiczny i malarski obecny w Italii i krajach habsburskich oraz klasycyzujący, który rozwinął się we Francji i Anglii, dając w połowie XVIII w. początek sztuce oświecenia.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, spotkanie w sali audiowizualnej (s. 116), wstęp z biletem w cenie 10 zł.
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wstęp bezpłatny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print