Sympozjum „Biskup Andreas Jerin i jego ołtarz”

11 czerwca 2019

Sympozjum, które odbyło się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, poświęcone zostało jednemu z najwybitniejszych włodarzy śląskiej diecezji, biskupowi Andreasowi Jerinowi, fundatorowi srebrnego ołtarza z wrocławskiej katedry. Autorami dzieła byli dwaj renomowani artyści wrocławskiego manieryzmu: złotnik Paul Nitsch oraz malarz Bartholomaeus Fichtenberger. Ołtarz zdobił katedralne prezbiterium od 1591 do 1945 r.
Bezcenny zabytek przygotował do wystawy „Dwa ołtarze. Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry” specjalnie powołany zespół konserwatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, który odtworzył niezachowane fragmenty, dzięki czemu ołtarz odzyskał pierwotny wygląd.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

fot. Magdalena Wyłupek

 

print