Starodruki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu w katalogu on-line

Od 1 stycznia 2016  katalog on-line zawiera opisy bibliograficzne starodruków znajdujących się w bibliotece MNWr. Wyszukiwanie możliwe jest poprzez indeksy: tytułowy, autorski (zawiera również nazwiska drukarzy i nakładców), tematyczny, rok wydania. Link do katalogu: katalog.

W zasobach biblioteki Muzeum Narodowego znajduje się zbiór starodruków (druków opublikowanych od wynalezienia druku do 1800 r.) – liczący ok 1250 woluminów. Uwzględniając druki współoprawne jest to ponad 1500 jednostek katalogowych. Wśród nich 14 inkunabułów – druków wydanych do 1500 r.

Starodruki w większości pochodzą z ocalałych zbiorów dawnego Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer (Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności) oraz Museum der bildenden Künste (Muzeum Sztuk Pięknych).

W bibliotece, oprócz licznych wydań Biblii w przekładzie Marcina Lutra znajduje się wiele wczesnych zbiorów kazań (Postylli), pism i komentarzy tego autora i innych teologów protestanckich. Są również dzieła naukowe – głównie XVIII-wiecznych autorów. Wśród nich tomy słynnej Encyklopedii Diderota. W księgozbiorze można spotkać również – bardzo nieliczne polonica.

Zapraszamy do korzystania z biblioteki MNWr od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

print