Srebrna moneta „Wrocław – mała ojczyzna”

3 sierpnia 2021

Srebrną monetę kolekcjonerską NBP „Wrocław – mała ojczyzna” otrzymał Piotr Oszczanowski, dyrektor MNWr. Monety poświęcone tematom indywidualnym należą do rzadkości, a monety poświęcone miastu emitowane są jeszcze rzadziej. Wydana więc moneta jest dużym wyróżnieniem dla Wrocławia.

„Mając na uwadze znaczenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu dla pielęgnacji historii i kultury miasta, chcielibyśmy przekazać Panu tę wyjątkową monetę jako dowód uznania i szacunku dla Pańskiej wieloletniej pracy na rzecz wrocławskiego dziedzictwa kulturowego” – powiedziała Maria Wawryniewicz, dyrektor wrocławskiego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego.

Fot. Wojciech Rogowicz

„Chociaż Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest współprowadzone przez MKDNiS oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego to jego związek z Wrocławiem jest oczywisty i trwa od początku istnienia tej instytucji” – powiedział Piotr Oszczanowski, dyrektor MNWr. „Stąd też srebrną monetę »Wrocław – mała ojczyzna« odbieram jako wyraz potwierdzenia tej naszej trwałej symbiozy ze stolicą Dolnego Śląska. Jesteśmy tym miastem zafascynowani, służymy mu i darzymy wielką miłością. Traktuję zatem tę monetę jako wyróżnienie i jestem NBP wdzięczny za ten niezwykle sympatyczny, a przy tym wielce symboliczny dar”.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print