Śląska ars moriendi.
Średniowieczne metalowe płyty nagrobne [5]

Ślaska ars moriendi

Płyty nagrobne biskupów wrocławskich

Na wystawie zaprezentowane zostały trzy upamiętniające wrocławskich biskupów płyty, które pierwotnie znajdowały się w katedrze wrocławskiej. Choć różnią się czasem powstania, a co za tym idzie – techniką wykonania, uwagę zwraca bogactwo wizerunków duchownych. Wszyscy bowiem noszą na palcach pierścienie i odziani są w stroje pontyfikalne. Drogocenność tkanin podkreśla faktura oraz dodatkowe zdobienie powierzchni metalu. Odtworzenie na płytach nagrobnych tak bogatych strojów może świadczyć o przekonaniu duchownych, że pełniona przez nich za życia posługa dopomoże im na sądzie pośmiertnym.

Na przykładzie prezentowanych zabytków prześledzić można postępującą indywidualizację przedstawień zmarłych, co odróżnia je od starszych, idealizowanych wyobrażeń z monumentów nekropolii lubiąskiej. Zmiany zauważalne są już w obrębie najstarszej z tej grupy aplikacji, pochodzącej z nagrobka biskupa Stefana z Lubusza. Na twarzy duchownego wyraźnie zaznaczony jest bowiem zarost, podczas gdy oblicza duchownych przedstawiane były zazwyczaj jako gładko ogolone. Tej tendencji rozwojowej odpowiadają także przedstawienia biskupów Piotra II Nowaka oraz Rudolfa von Rüdesheima.

■ Przejdź dalej ➸

 

print