Skarby sztuki średniowiecza

20.05, g. 13:30

Muzealny spacer z systemem FM dla osób niedosłyszących, prowadzenie: Grzegorz Wojturski
Wydarzenie w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności

Oprowadzanie po wystawach „Sztuka śląska XIV–XVI wieku” i „Śląska rzeźba kamienna XII–XIX wieku”. Uczestnicy spaceru będą mieli okazję prześledzić historię zmian w sztuce średniowiecznej na Śląsku od XII do początku XVI wieku, zapoznając się z najwybitniejszymi, czasem zagadkowymi zabytkami zgromadzonymi na wystawach stałych na I piętrze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Należy mieć ze sobą telefon komórkowy ze słuchawkami. Spotkanie w przestrzeni Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Bilety w cenie 3 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸ 

 

print