Scalenie gotyckiej Madonny

Wrocław odzyskał wyjątkowej klasy rzeźbę gotycką zdobiącą dawniej kościół św. Marii Magdaleny. Figura Madonny z Dzieciątkiem została poważnie uszkodzona w 1945 r. i rozdzielona na dwie części, z których każda przechowywana była w innym miejscu. Po 70 latach dzieło zostało scalone. Od 2016 r. można je oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jednocześnie, ze środków miejskich, wykonana została kopia rzeźby, którą umieszczono w kościele Św. Marii Magdaleny.

Konserwację wykonano dzięki wsparciu finansowemu firmy ATM Grupa S.A. 

Po podpisaniu umowy o darowiźnie –

dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

i ks. dr Wiesław Garczarek, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

 

print