Przemiany funkcji i estetyki okładek książkowych w 1. poł. XX w.

23.03, g. 12:00

Wykład dr. Jana Kaczorowskiego w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu”

Estetyka okładek książkowych w poszczególnych epokach różniła się i nie zawsze była taka jak dzisiaj. Współczesnego charakteru okładki wydawnicze na dobre nabrały w Polsce dopiero w początkach XX w. To wtedy powstały i okrzepły rozwiązania, które do dziś stosowane są przez projektantów. Wykład ma na celu przybliżenie rozwoju funkcji oraz estetyki okładek w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, a zwłaszcza w okresie międzywojnia, kiedy polski przemysł wydawniczy mógł rozwinąć się nieskrępowanie po latach zaborów. W tym okresie branża projektowania graficznego przyciągała wielu utalentowanych artystów, których projekty warto przypomnieć.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, spotkanie w sali audiowizualnej (s. 116), wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print