Projekty unijne

Projekt Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III
Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0094/17
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0094/17-00
Beneficjent: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław
 

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa, remont i wyposażenie obiektu Panoramy Racławickiej w celu poprawienia obsługi odwiedzających oraz warunków funkcjonowania instytucji w zabytkowym obiekcie. Pozwoli to również na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu zabytkowego i zabezpieczenie przed degradacją substancji zabytkowej, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obrazu Panoramy Racławickiej. Projekt pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych i informacyjnych. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań służących poprawie infrastruktury i oferty Panoramy Racławickiej.

Zapraszamy na stronę Panoramy Racławickiej

PROJEKT pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

 

Zapraszamy na stronę Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu  →

 

Projekt  Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego  przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego (pokrycie wkładu własnego).

Więcej: Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

print