Projekt „Kolekcje szkła śląskiego i europejskiego w dawnych muzeach Wrocławia. Straty wojenne”

9 lutego 2023

Muzeum Narodowe we Wrocławiu po raz kolejny otrzymało dotację celową na realizację projektu Departamentu Restytucji Dóbr Kultury MKiDN w programie Badanie Polskich Strat Wojennych.

Tym razem jest to projekt kustosz Elżbiety Gajewskiej-Prorok „Kolekcje szkła śląskiego i europejskiego w dawnych muzeach Wrocławia. Straty wojenne”. Jego celem jest przeprowadzenie badań poświęconych jednej z największych kolekcji w tej części Europy, istniejącej do końca II wojny światowej.

Fot. archiwum MNWr

Był to zbiór naczyń szklanych i witraży powstałych od czasów antycznych po czasy najnowsze. Kolekcja liczyła wtedy ok. 1500 zabytków. W latach 1943–1944 zbiory dzieł sztuki wywieziono z muzeów wrocławskich i ukryto w dziewięciu miejscowościach. Niewiele z nich powróciło do Wrocławia po 1945.

Z dawnej kolekcji muzeów wrocławskich ocalało w zbiorach polskich ok. 10–12% dawnego zasobu, głównie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Znajdowały się w niej m.in. pamiątki po świętej Jadwidze, patronce Śląska, oraz wyjątkowo cenny wenecki kielich z malowanym farbami szkliwnymi herbami Czech i Węgier, przez kilka stuleci własność śląskiego rodu szlacheckiego Rothkirch.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print