Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich

11 lutego 2021

Muzeum Narodowe we Wrocławiu otrzymało dotację w ramach konkursu w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie polskich strat wojennych” na realizację zadania „Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich w dawnych zbiorach muzealnych – studium strat wojennych”, które zostanie przeprowadzone w latach 2021–2022. Zgłoszony przez Muzeum wniosek uzyskał najwyższą liczbę punktów!

Projekt zakłada przeprowadzenie kwerend archiwalnych i naukowych badań terenowych, które pozwolą na zbadanie zespołu zabytków, jaki przechowywany był do II wojny światowej we wrocławskich zbiorach muzealnych – wyrobów złotniczych, jubilerskich i innych zabytkowych pamiątek wrocławskich bractw strzeleckich.

O postępach prac i odkryciach dokonywanych przez badaczy z pewnością pojawi się na stronie mnwr.pl niejeden wpis. Wyniki badań opublikowane zostaną w książce, która ukaże się w wydawnictwie Muzeum Narodowego we Wrocławiu po ich zakończeniu.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print