Precjoza wrocławskich Bractw Strzeleckich – badania w Augsburgu

Praca muzealnika to również badania naukowe. Jednym z najnowszych wyzwań badawczych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest projekt „Precjoza wrocławskich Bractw Strzeleckich w dawnych zbiorach muzealnych – studium strat wojennych” ➸

Kwerenda prowadzona jest między innymi w jednej z najważniejszych niemieckich bibliotek – Państwowej i Miejskiej Bibliotece w Augsburgu – instytucji o ponad 480-letniej historii, której obecny okazały budynek pochodzi z 1893 roku.

Wrocławskie Bractwa Strzeleckie zgromadziły wspaniałą kolekcję europejskiego nowożytnego złotnictwa. Współcześnie z tego imponującego i bezcennego zbioru zachowało się w polskich kolekcjach muzealnych niespełna 10 procent. Stan wiedzy na temat tego zespołu jest również niewielki.

Zrekonstruowanie pierwotnego zespołu jest ze wszech miar wskazane, tym bardziej że poszczególne zabytki wchodzące w jego skład pojawiają się na rynku antykwarycznym. Dzięki projektowi stworzona zostanie baza danych, dzięki której będzie można podejmować działania restytucyjne tych wyjątkowych dzieł.

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

■ #zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
■ Kolekcje wrocławskich Bractw Strzeleckich. Studium strat wojennych ➸


logotypy Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

print