Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera
[wystawa czasowa | II piętro]


14 maja – 1 września 2024

Kuratorki wystawy: Justyna Chojnacka, Magdalena Szafkowska


Pierwsza prezentacja nigdy niepokazywanych dzieł Marka Oberländera(1922–1978), które jego żona Halina Pfeffer-Oberländer przekazała do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wśród prac znalazły się m.in. nieznany wcześniej cykl „Korzenie”, barwne impresje z Prowansji, abstrakcyjne kompozycje, enigmatyczne figury ludzkie ułożone w trójkąty czy ilustracje do różnych wydawnictw.

Przekazany w kwietniu 2022 r. dar Haliny Pfeffer-Oberländer dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest doskonałą okazją do prześledzenia skomplikowanej i różnorodnej drogi artystycznej jej męża, Marka Oberländera. Starannie wyselekcjonowane prace z liczącego blisko 500 obiektów przekazu pozwalają przeanalizować twórcze niepokoje artysty, skutkujące niezliczoną liczbą rysunków – studiów nad formą, kolorem, motywem. Ekspozycję uzupełniają obrazy z kolekcji malarstwa współczesnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które tematyką domykają tytułowe poszukiwania artysty.

Wrocławska kolekcja, licząca obecnie 680 dzieł, należy do jednej z największych w Polsce. Została zapoczątkowana w 1974 r. zakupem dwóch obrazów olejnych – jednym z nich był symptomatyczny „Portret garbatej”. Na krótko przed śmiercią w 1978 r. artysta w porozumieniu z ówczesnym kustoszem Mariuszem Hermansdorferem zdołał przygotować blisko 200 prac na planowaną wystawę poświęconą jego twórczości. Ich przekaz sfinalizowała dwa lata później Halina Pfeffer-Oberländer, gdy prezentacja doszła do skutku. Pozyskany w 2022 r. dar jest zatem naturalnym następstwem i swoistym uzupełnieniem dotychczasowej kolekcji.

Jak mówi współkuratorka wystawy Justyna Chojnacka: „Dzięki bogatemu i przekrojowemu zbiorowi prac Marka Oberländera w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można prześledzić historię artysty niemal tak dokładnie, jak gdyby czytać jego emocjonującą autobiografię od pierwszej do ostatniej strony”.

■ Muzeum Cyfrowe MNWr | „Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera” ➸

■ Fotorelacja z konferencji prasowej i wernisażu ↡

Fot. Arkadiusz Podstawka

■ Wybrane wydarzenia edukacyjne wokół wystawy ↡

Oprowadzania kuratorskie
❧ 18.05, g. 21:00 – oprowadzanie w Noc Muzeów
❧ 9.06. g. 13:00 – oprowadzanie z tłumaczeniem na polski język migowy [PJM]
❧ 2.06, g. 14:00; 20.07, g. 13:00; 17.08, g. 13:00; 1.09, g. 12:00
wstęp z biletem na wystawy czasowe

 Wykład
❧ 8.06, g. 15:00 — Marek Oberländer, nowoczesność i historia sztuki
prowadzenie: Piotr Słodkowski, wstęp wolny

 Zajęcia weekendowe dla dzieci i młodzieży
❧ 29.06, g. 11:00 — W labiryncie abstrakcji
zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat, prowadzenie: Michał Pieczka
wstęp z biletem w cenie 5 zł, zapisy

❧ 27.07, g. 11:00 — Portrety w czerni i bieli
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 8–15 lat, prowadzenie: Grzegorz Wojturski
wstęp z biletem w cenie 5 zł, zapisy

❧ 10.08, g. 11:00 — Świat w graficznym zwierciadle
zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat, prowadzenie: Elżbieta Pietralczyk
wstęp z biletem w cenie 5 zł, zapisy

Lekcje i warsztaty dla grup zorganizowanych
❧ Emocje w barwie i kompozycji – lekcja dla dzieci w wieku szkolnym
❧ W kręgu sztuki nowoczesnej Marka Oberländera – lekcja dla młodzieży szkolnej
❧ Mój czarno-biały portret – warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

■ Fotorelacja z preview dla Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu ↡

Fot. Magdalena Skrabek

 

print