„Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera” – integracyjne oprowadzanie kuratorskie [PJM]

9.06, g. 13:00

Spotkanie na wystawie czasowej „Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera” z tłumaczeniem na polski język migowy, prowadzenie: Justyna Chojnacka, tłumaczenie PJM: Elżbieta Resler

Przekazany w kwietniu 2022 roku dar Haliny Pfeffer-Oberländer dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest doskonałą okazją do prześledzenia drogi artystycznej jej męża, Marka Oberländera. Wybrane prace – z liczącego blisko 500 obiektów daru – pozwolą przeanalizować twórcze niepokoje artysty, skutkujące niezliczoną liczbą rysunków – studiów nad formą, kolorem, motywem.

Oprowadzanie w formule otwartej, również dla osób słyszących. Spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – zbiórka przy kasie, wstęp z biletem specjalnym w cenie 3 zł, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl, tel. 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ O dziełach z kolekcji MNWr w PJM ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print