Postimpresjonizm

12.06, g. 11:00 ➸ platforma Teams

Wykład online Iwony Gołaj w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Postimpresjonizm to termin zaproponowany przez angielskiego krytyka R. Frya w czasie, gdy w Londynie zorganizowana została w latach 1910–1911 wystawa francuskiego malarstwa nowoczesnego. Dotyczył różnorodnych zjawisk w sztuce będących bezpośrednim następstwem impresjonizmu, lecz w różnym stopniu i w odmienny sposób nawiązujących bądź przeciwstawiających się założeniom tego kierunku. Podczas spotkania omówione zostaną między innymi poszukiwania twórcze G. Seurata i P. Sigenaca, syntetyzm P. Gauguina oraz symboliczne dzieła van Gogha odznaczające się niezwykłą siłą ekspresji i dramatyzmem.

Wydarzenie płatne – bilet w cenie 10 zł do nabycia online na stronie bilety.mnwr.pl ➸
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.

Z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie bilety.mnwr.pl/online.html ➸
Uwaga – system weryfikacji kodu działa na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania online – tylko w tym czasie możliwe jest uzyskanie linku do wydarzenia na platformie Teams. Jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z Teamsa – można pobrać i zainstalować aplikację lub otworzyć otrzymany link w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48.

 

print