Portret księżnej Fanny Biron

W Dniu Kobiet warto przywołać piękny portret księżnej Fanny Biron namalowany przez Élisabeth Louise Vigée-Lebrun (1755–1842).

Artystka należała do Akademii św. Łukasza i Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu. W czasie Wielkiej Rewolucji pracowała poza Francją, głównie we Włoszech, Austrii, portretując chętnie arystokratki, w tym ok. 30 Polek.

Fot. Kimbell Art Museum; Wikidata

Założyła renomowaną pracownię malarską mimo ogromnych trudności, jakie jeszcze w jej czasach napotykały kobiety, które chciały nauczyć się tego rzemiosła.

Zarówno talent, jak i dar zjednywania sobie ludzi pozwoliły jej na przezwyciężenie niesprawiedliwie niskiej pozycji ówczesnej artystki jako anonimowej pracownicy warsztatu kierowanego przez mężczyzn.

O Élisabeth Louise Vigée-Lebrun i innych malarkach dawnych, których prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, rozmawiają Joanna Mielewczyk i Barbara Przerwa ↡

■ Cykl „Kulturalnie pytam” ➸
■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print