Porozumienie o współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych

13 lutego 2023

Muzeum Narodowe we Wrocławiu podpisało umowę z Fundacją Szansa dla Niewidomych, dzięki czemu dostęp do sztuki będzie łatwiejszy i bardziej atrakcyjny dla wszystkich osób ze specjalnymi potrzebami.

Współpraca między Muzeum a Fundacją trwa już blisko cztery lata. W ramach wspólnych działań zorganizowano cykl warsztatów „Dotknij Muzeum”, spacery ponad oddziałami w ramach Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Dostępności, odbyło się mnóstwo spotkań edukacyjnych i oprowadzań z audiodeskrypcją. Zgodnie z zapowiedzią dyrektora MNWr Piotra Oszczanowskiego wrocławskie muzeum stara się być jak najbardziej otwarte i dostępne dla wszystkich.

„Niewidomi nie mają pojęcia, jak wyglądają zabytki, dzieła sztuki, obrazy, rzeźby. Muzea pełnią więc ważną rolę w przywracaniu nam tego istotnego kawałka świata” – powiedział Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Fot. Magdalena Lorek

„Dzisiaj postanowiliśmy sformalizować tę współpracę oraz podpisać porozumienie. Planujemy poszerzać ofertę warsztatów i spotkań dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zależy nam na otwieraniu na sztukę, aby udostępnianie dzieł było normalnością, a nie wyjątkowością. Planujemy stworzyć audiodeskrypcję do wszystkich dzieł na wystawach stałych, wykonać znaczniki prowadzące i punkty informujące o najważniejszych eksponatach. Te zadania będziemy realizować z naszym wrocławskim partnerem Tyflopunktem” – powiedziała Agata Iżykowska-Uszczyk, koordynatorka ds. dostępności MNWr.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print