„Polonia” Jana Styki

10 listopada – 30 grudnia 2018
Kurator: Beata Stragierowicz

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało pokaz malowidła Jana Styki Polonia.

To wielkoformatowe płótno od lat nie było prezentowane we Wrocławiu. Podobnie jak wiele innych dzieł z wrocławskiej kolekcji ma ono kresowy rodowód i zawiera w sobie kresowy mit.

Dzieło współautora Panoramy Racławickiej powstało z okazji 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którą świętowano we Lwowie w 1891 r. Rocznicowe uroczystości były manifestacją polskości. Nadano im widowiskową oprawę plastyczną. Jednak najważniejszym wydarzeniem obchodów była prezentacja malowidła Jana Styki Polonia.

Centralna postać kompozycji to Tadeusz Kościuszko przedstawiony w chłopskiej sukmanie, którą jedynie symbolicznie przywdział po zwycięskiej bitwie pod Racławicami. Druga ważna postać obrazu to Adam Mickiewicz przedstawiony na czele zgromadzonych wokół krzyża duchowych przywódców narodu – wieszczy i artystów.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

print