Plany jubileuszowe w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Listopad 2020

Jubileusz 50-lecia nadania nazwy Muzeum Narodowego jest okazją do podzielania się planami upamiętnienia tego ważnego dla naszej instytucji wydarzenia.

Wspomnienia Muzealników

Nowa seria wydawnicza „Przypadki Wrocławskich Muzealników” ma służyć zachowaniu pamięci tych, którzy przez wiele lat związani byli z Muzeum – tu pracowali i tworzyli historię instytucji. Będą to wspomnienia tych osób lub wspomnienia o nich. Autorkami pierwszych tomów będą dr Bożena Steinborn, związana z naszym muzeum od 1953 do 1983 r., pełniąca funkcję m.in. zastępcy dyrektora ds. naukowych, oraz Daniela Stankiewicz, konserwatorka dzieł sztuki, która odkryła fałszerstwo „Madonny pod jodłami”. Kolejne tomy poświęcone zostaną m.in. Marii Starzewskiej i Mariuszowi Hermansdorferowi.

Rozpoczęły się również konsultacje na temat formy upamiętnienia zasłużonych dyrektorów Muzeum Śląskiego i Muzeum Narodowego we Wrocławiu: pełniącej tę funkcję w latach 1963–1969 Marii Starzewskiej (1907–2004) oraz będącego dyrektorem w latach 1983–2013 Mariusza Hermansdorfera (1940–2018).
Efektem są projekty – autorstwa artysty rzeźbiarza Tomasza Wenklara – dwóch popiersi, które mogą zostać umieszczone w okulusach znajdujących się w ścianie południowej holu gmachu głównego MNWr. Powstały projekty i wizualizacje tej formy upamiętnienia, a zakończenie zadania zaplanowane wstępnie zostało na rok 2021.

25 listopada 2020

 

print