Ostatnie pożegnanie Romualda Kutery

żałobna wstęgaZ żalem żegnamy Romualda Kuterę, niezwykłego twórcę i wspaniałego człowieka.
Artysta był Absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie do 1985 roku pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym.
Swe życie poświęcił sztuce. Już od czasów studenckich podejmował eksperymenty fotograficzne i filmowe, realizował performanse, współtworzył życie artystyczne.
W latach 70. współprowadził Galerię Sztuki Najnowszej przy Akademickim Centrum Kultury „Pałacyk” we Wrocławiu, współdziałał w tworzeniu programu sztuki kontekstualnej, który propagował wraz z Anną Kuterą, Janem Świdzińskim i Lechem Mrożkiem.
W latach 2008-2016 kierował autorską Galerią Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim.
W swej różnorodnej twórczości poruszał problemy związane z analizą medium i postrzeganiem rzeczywistości odwołując się do sztuki konceptualnej i kontekstualizmu.
Jego najbardziej znanym i najdłużej kontynuowanym cyklem jest „TU” / „HERE”, w którym na tle otoczenia rejestrował trzymaną w ręce karteczkę z tytułowym napisem.
Z czasem zaangażował do współpracy inne osoby, które w trakcie swych podróży kontynuowały cykl.
Ten prosty gest pobudza do refleksji nad rolą medium, ale też zwyczajnie skłania do zatrzymania się TU i teraz.
Zatrzymajmy się więc TU. I pamiętajmy.

 

print