Ostatnie pożegnanie Marcina Sokolnickiego

16 maja 2024

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 15 maja 2024 r. zmarł Marcin Sokolnicki, starszy renowator w Dziale Konserwacji Sztuki Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Przez lata swojej pracy w Pracowni Konserwacji Metali przygotował wiele obiektów na wystawy stałe i czasowe, przywracając im dawną świetność. Opiekował się zabytkami nie tylko z działów Galerii Rzemiosł Artystycznych i Kultury Technicznej, ale też obiektami metalowymi z Galerii Sztuki XII–XVw., Działu Rzeźby XVI–XIX w. oraz Muzeum Sztuki Współczesnej.

Brał udział w pracach konserwatorskich przy Panoramie Racławickiej. Przez wiele lat sprawował nad nią opiekę konserwatorską, czuwając nad jej stanem zachowania oraz warunkami ekspozycji.

Uczestniczył w pracach nad rekonstrukcją srebrnego ołtarza fundacji biskupa Andreasa Jerina z katedry wrocławskiej.

W swojej dziedzinie posiadał szeroką wiedzą technologiczną popartą długoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykonywane przez niego prace reprezentują wysoki poziom warsztatowy. Przekazywał swoją wiedzę i umiejętności młody adeptom konserwacji w czasie praktyk studenckich, staży czy wolontariatów.

Będziemy zawsze pamiętać o nim z miłością i wdzięcznością.

Dyrektor Piotr Oszczanowski
oraz pracownicy, koleżanki i koledzy
z Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

print