Ostatnie pożegnanie kustosz Barbary Baworowskiej

9 maja 2022

Z żalem żegnamy zmarłą kustosz Barbarę Baworowską, w latach 1970–2002 związaną zawodowo z Działem Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Jej charakterystyczny tembr głosu i emocjonalny stosunek do sztuki pozostanie w naszej pamięci, podobnie jak szereg zrealizowanych przez Nią wystaw i towarzyszących im publikacji.

Fot. A. Podstawka

Barbara Baworowska była znawczynią polskiej współczesnej grafiki i rysunku, a także kuratorką ekspozycji malarstwa Eugeniusza Gepperta, pierwszego rektora PWSSP, Alfonsa Mazurkiewicza, Zdzisława Jurkiewicza, Józefa Hałasa, Stanisława Kortyki. Była autorką prezentacji prac znakomitych grafików: Józefa Gielniaka, Haliny Pawlikowskiej i prac na papierze Tadeusza Kantora i Marka Oberlandera.

Szczególną uwagę w swoich zainteresowaniach naukowych poświęciła analizie dorobku dwu legend wrocławskiego środowiska artystycznego – przedwcześnie zmarłemu Waldemarowi Cwenarskiemu i Jerzemu Rosołowiczowi, wybitnemu przedstawicielowi polskiej awangardy konceptualnej.

Współtworzyła pierwszy w Polsce katalog zbiorów malarstwa współczesnego (Polska sztuka współczesna, 1983), była również autorką obszernych katalogów towarzyszących wystawom, które organizowała, a także współautorką cennej i nagradzanej publikacji Sztuka polska XX wieku (2000).

Dyrektor Piotr Oszczanowski
oraz pracownicy, koleżanki i koledzy
z Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

print