Ossoliński w Rzymie

„Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633” – obraz Canaletta powstały w 1779 roku, z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu – gości obecnie na Zamku Królewskim w Warszawie na wystawie „Bernardo Bellotto. W 300. rocznicę urodzin malarza”.

W tym czasie na wystawie stałej „Sztuka polska XVII–XIX w.” podziwiać można wypożyczony z Zamku obraz włoskiego malarza Martino Altomonte Elekcja króla Augusta II w 1697.

Martino Altomonte (1657–1745) przedstawił sejm elekcyjny, podczas którego wybrano na tron polski elektora saskiego Fryderyka Augusta Wettyna. Monumentalne dzieło zawiera panoramę błoni podwarszawskiej Woli, w której wyznaczono miejsce wyboru króla po śmierci Jana III Sobieskiego w 1696 r.

Zwracają uwagę ukazane na horyzoncie monumentalne budowle starej Warszawy, m.in. Zamek Królewski, kościół Wizytek, Kościół Sakramentek i inne. Jednak głównie uwagę widza przykuwają uczestnicy wyborów – szlachta polska w oryginalnych staropolskich żupanach i kontuszach, ukazana pieszo i konno, zbrojne straże, reprezentanci kandydatów do tytułu królewskiego w strojach francuskich i liczni duchowni z prymasem Michałem Radziejowskim na czele.

W rzeczywistości 27 czerwca 1697 r. po wcześniejszej rezygnacji Jakuba Sobieskiego – syna Jana III, doszło do podwójnej elekcji – większość posłów wybrała francuskiego księcia de Conti Ludwika de Bourbon, a nieco mniej liczna grupa wspomnianego Fryderyka Augusta z Saksonii. Ten ostatni jednak sprytnie ubiegł rywala, pośpiesznie zjawiając się w Polsce w połowie lipca, a 15 września koronował się w krakowskiej katedrze. Książę Conti spóźnił się, dopływając do Gdańska dopiero 26 września, a widząc małe szanse objęcia tronu w zastanej sytuacji powrócił do Francji.

Grzegorz Wojturski, kierownik Działu Edukacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print