Ogłoszenia

14.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Oferta na świadczenie usług stałej konserwacji i napraw bieżących zestawu urządzeń dyspozytorskich zainstalowanych w budynku Panoramy Racławickiej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu prac. Termin składania ofert do 23.03.2016

print