Odznaczenia dla pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu

31 stycznia 2022

Srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odznaczony został kierownik Muzeum „Panorama Racławicka” kustosz dyplomowany dr Romuald Nowak – jedna z najwybitniejszych postaci Muzeum Narodowego we Wrocławiu w przeciągu blisko już 75-letniej historii tej instytucji.

Fot. Magdalena Wyłupek

Dr Romuald Nowak rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 42 lata temu, a funkcję kierownika Muzeum „Panorama Racławicka” sprawował ponad 30 lat. Przez lata pracy zaangażował się w powstanie przeszło stu wystaw i publikacji popularyzujących Panoramę, Tadeusza Kościuszkę, insurekcję kościuszkowską, a także sztukę barokową i XIX/XX wieku. O Jego działalności można by napisać książkę, zasłużył się bowiem nie tylko w sferze zawodowej, ale także społecznej na rzecz ochrony zabytków – w szczególności Wrocławia, Brzegu i Opolszczyzny.

Składamy dr. Romualdowi Nowakowi najserdeczniejsze gratulacje, dziękując jednocześnie za wieloletnie zaangażowanie, rozległą wiedzę specjalistyczną, a także bycie wspaniałym, serdecznym człowiekiem – okazją po temu jest fakt, że odchodzi On za zasłużoną emeryturę. Życzymy zatem wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale życia, który z pewnością przyniesie kolejne owoce!

Fot. Arkadiusz Podstawka

Brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odznaczony został kustosz dr Robert Heś, kierownik Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Pracę we wrocławskim muzeum dr Robert Heś rozpoczął blisko 23 lata temu, specjalizując się w badaniach proweniencji dzieł sztuki znajdujących się w dawnych zbiorach wrocławskich. To dzięki jego poszukiwaniom archiwalnym stworzone zostały podstawy do wszczęcia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego działań restytucyjnych licznych dzieł sztuki, które powróciły do kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dr Heś jest autorem fundamentalnego dla badań zasobów artystycznych dawnych muzeów wrocławskich opracowania pt. Utracone skarby dawnych wrocławskich muzeów (Wrocław 2017), które stanowi podstawę merytoryczną i dokumentacyjną działań podejmowanych przez MKiDN, m.in. spektakularnego zwrotu do zbiorów wrocławskich cennego obrazu Opłakiwanie Chrystusa z warsztatu Lucasa Cranacha st., odnalezionego w Muzeum Narodowym w Sztokholmie.
Dr Robert Heś jest również autorem licznych publikacji z zakresu mediewistyki i ikonografii śląskiej.

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print