Informacje szczegółowe

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (więcej ➸)

Bilet specjalny przysługuje:
▷ opiekunom grup szkolnych (jednemu opiekunowi na dziesięciu uczestników)
▷ opiekunom grup wycieczkowych (jednemu opiekunowi grupy)
▷ posiadaczom Wrocławskiej Karty Seniora (nie dotyczy Panoramy Racławickiej)
▷ posiadaczom Karty Dużej Rodziny (nie dotyczy Panoramy Racławickiej)
▷ osobom powyżej 75. roku życia
▷ osoby z niepełnosprawnością (po okazaniu legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności; nie dotyczy Panoramy Racławickiej)
▷ grupie studentów liczącej co najmniej 5 osób (opiekunowie grupy – bilet bezpłatny) z następujących uczelni wrocławskich:
— Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
— Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
— Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury
(nie dotyczy Panoramy Racławickiej)
▷ na podstawie każdorazowo wydanej decyzji Dyrektora Muzeum

Bilet bezpłatny do muzeów przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
▷ osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
▷ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▷ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▷ posiadaczom Karty Polaka
▷ dziennikarzom (nie dotyczy zwiedzania Panoramy Racławickiej)
▷ dzieciom do 7 lat
▷ weteranom i weteranom poszkodowanym
▷ asystentom wspierającym osoby z niepełnosprawnością

Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku do 18 lat

Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 10 osób

Bilet łączony uprawnia do jednorazowego wstępu na czynne wystawy stałe i czasowe w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym i Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej.
Bilet ważny jest przez 3 dni od daty zakupu na wystawy stałe i prezentowane wystawy czasowe w ww. placówkach.
Nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu łączonego.
Nie ma możliwości realizacji biletu po upływie daty ważności zakupionego biletu.
Bilet łączony nie obowiązuje w Muzeum „Panorama Racławicka”.

 

print