Informacje szczegółowe

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (więcej ➸)

Bilet specjalny przysługuje:
▷ opiekunom grup szkolnych (jednemu opiekunowi na dziesięciu uczestników)
▷ opiekunom grup wycieczkowych (jednemu opiekunowi grupy)
▷ posiadaczom Wrocławskiej Karty Seniora
▷ posiadaczom Karty Dużej Rodziny (nie dotyczy Panoramy Racławickiej)
▷ osobom powyżej 75. roku życia
▷ grupie studentów liczącej co najmniej 5 osób (opiekunowie grupy – bilet bezpłatny) z następujących uczelni wrocławskich:
— Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
— Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
— Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury

Bilet bezpłatny do muzeów przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
▷ osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
▷ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▷ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▷ posiadaczom Karty Polaka
▷ dziennikarzom (nie dotyczy zwiedzania Panoramy Racławickiej)
▷ dzieciom do 7 lat
▷ weteranom i weteranom poszkodowanym

Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku do 18 lat

Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 10 osób


Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Muzeum po zamknięciu. Opcja taka jest możliwa dla grup liczących co najmniej 25 osób, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z wcześniejszą płatnością (cena 90 zł od osoby, ew. + przewodnik 250/350 zł). Ustalenie takiego terminu możliwe jest pod nr telefonu (+48) tel. 71 372 51 48 (gmach główny).


Oprowadzanie w Muzeum Narodowym i oddziałach — kontakt ➸

Lekcje muzealne w Gmachu Głównym — więcej szczegółów ➸

Lekcje muzealne w Muzeum Etnograficznym — więcej szczegółów ➸

Lekcje Muzealne w Pawilonie Czterech Kopuł — więcej szczegółów ➸


 

print