Informacje szczegółowe

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (więcej ➸)

Bilet specjalny przysługuje:
▷ opiekunom grup szkolnych (jednemu opiekunowi na dziesięciu uczestników)
▷ opiekunom grup wycieczkowych (jednemu opiekunowi grupy)
▷ posiadaczom Wrocławskiej Karty Seniora (nie dotyczy Muzeum „Panorama Racławicka”)
▷ posiadaczom Karty Dużej Rodziny (nie dotyczy Muzeum „Panorama Racławicka”)
▷ osobom powyżej 75. roku życia (nie dotyczy Muzeum „Panorama Racławicka”)
▷ osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności; nie dotyczy Muzeum „Panorama Racławicka”)
▷ grupie studentów liczącej co najmniej 5 osób (opiekunowie grupy – bilet bezpłatny) z następujących uczelni wrocławskich:
— Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – studia dzienne i podyplomowe
— Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
— Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury
— Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Inżynierii Kształcenia Środowiska i Geodezji
(nie dotyczy Muzeum „Panorama Racławicka”)
▷ na podstawie każdorazowo wydanej decyzji Dyrektora Muzeum

Bilet bezpłatny do muzeów przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
▷ osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
▷ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▷ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▷ dziennikarzom – po okazaniu legitymacji prasowej i dokonaniu wpisu do rejestru gości z podaniem nazwy medium i adresu mailowego (w przypadku Muzeum „Panorama Racławicka” wymagana jest akredytacja z Działu Promocji i Komunikacji MNWr)
▷ członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
▷ członkom Stowarzyszenia Przyjaciół MNWr (do Muzeum „Panorama Racławicka” przysługuje jedno wejście na rok kalendarzowy)
▷ posiadaczom legitymacji Związku Polskich Artystów Plastyków (nie dotyczy Muzeum „Panorama Racławicka”)
▷ posiadaczom Karty Polaka
▷ dzieciom do 7 lat
▷ weteranom i weteranom poszkodowanym
▷ asystentom wspierającym osoby z niepełnosprawnością
▷ na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Bilet rodzinny przysługuje 1–2 rodzicom/opiekunom z dzieckiem/dziećmi w wieku 7–18 lat

Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 10 osób (nie dotyczy Muzeum „Panorama Racławicka”)

 

print