Obrazy rozmaite. Dzieła autorów Panoramy Racławickiej

od 14 czerwca do 14 sierpnia 2005

Wystawa zorganizowana z okazji 20-lecia udostępnienia Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Zostaną na niej zaprezentowane najlepsze obrazy głównych wykonawców Panoramy Jana Styki i Wojciecha Kossaka oraz ich współpracowników. Na wystawę składa się na nią pięćdziesiąt obrazów olejnych i akwarel głównych twórców Racławic – Wojciecha Kossaka i Jana Styki oraz: Teodora Axentowicza, Louisa Bollera, Tadeusza Popiela, Zygmunta Rozwadowskiego, Michała Sozańskiego, Włodzimierza Tetmajera i Wincentego Wodzinowskiego.Najwięcej, bo aż siedemnaście eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (wśród nich Polowanie w Gödöllo Kossaka i Kołomyjka Axentowicza), pozostałe wypożyczono z Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Fundacji im. Raczyńskich, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum w Bielsku-Białej, Muzeum Historycznego m. Krakowa, Biblioteki Narodowej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz ze zbiorów prywatnych. Jedynym obrazem ze zbiorów własnych jest Madonna majowa Jana Styki.

Teodor Axentowicz,
Święto Jordanu, 1895,
Muzeum Narodowe w Warszawie

fot. G. Policewicz

Zamierzeniem autorów było zebranie dzieł „racławicczyków”, które pochodziłyby z dekady około roku 1894, czyli daty otwarcia Panoramy Racławickiej na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie, a nie miałyby z malowidłem żadnego związku. Interesujące wydawało się ukazanie zakresu tematycznych zainteresowań poszczególnych malarzy, którzy, przy pewnej odmienności artystycznych konwencji, znaleźli się w zespole Panoramy z racji swych malarskich „specjalności”. To z kolei stwarzało możliwość pokazania trwałości niektórych motywów i wątków, będących w dużej mierze kontynuacją wcześniejszej polskiej ikonografii, które aż do dwudziestolecia międzywojennego pozostały bliskie malarzom-tradycjonalistom, nie schodzącym z pozycji realizmu i mogącym liczyć na pełną akceptację i zrozumienie szerokich kręgów odbiorców. Wystawa może też stać się pretekstem do weryfikacji ocen twórczości takich artystów, jak porównywany niegdyś do Tiepola Tadeusz Popiel, czy też Wincenty Wodzinowski – jeden z protegowanych znanego kolekcjonera Ignacego Korwin Milewskiego, których sława dość dawno już przebrzmiała, stali się malarzami minorum gentium, ich prace rzadko można oglądać w salach muzealnych, często zaś służą do dekoracji wnętrz urzędów i instytucji. Dzieła na wystawie łączy intelektualna i pikturalna przystępność, towarzyszą jej niekiedy proste w wymowie podteksty symboliczne. Prócz scen batalistycznych, historycznych i pejzaży, gatunków, które składają się na malowidło Panoramy Racławickiej, prezentowane będą licznie obrazy rodzajowe, a także religijne i portrety.

Jednocześnie, w budynku Panoramy pod hasłem „20 lat Panoramy Racławickiej” (od 14 czerwca do 31 grudnia) zaprezentowane zostaną najcenniejsze i najciekawsze pamiątki związane z historią tego muzeum. Od 14 do 30 czerwca będzie można oglądać fotografie z uroczystości otwarcia, wizyt dostojnych gości, ważnych wydarzeń oraz remontów i modernizacji. Udostępniona zostanie także księga honorowych gości, na co dzień niedostępna dla zwiedzających. Wystawie towarzyszy katalog z reprodukcjami wszystkich eksponowanych dzieł, z biogramami malarzy, wyborem głosów krytycznych i wspomnień oraz komentarzami do obrazów.

(tekst: Ewa Houszka)

Patroni medialni:

Partner Muzeum:

print