„Oblicza Niepodległej” – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

23 lutego 2019 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu odbyła się uroczystość finałowa z wręczeniem nagród laureatom konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych Dolnego Śląska pt. „Oblicza Niepodległej. Ożyw historię zaklętą w obrazie. Inspiracje dziełami o tematyce patriotycznej w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu”.

Wydarzeniu towarzyszył poetycko-muzyczny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu pod kierownictwem Iwony Polak.

Nagrodzone prace:

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe prezentowane są na I piętrze Muzeum Narodowego we Wrocławiu w Galerii Dziecięcej przed salą wykładową.

Fot. Michał Pieczka

Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu (panie: Iwona Polak i Anna Iwaszków-Prędka) oraz Dział Oświatowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Grzegorz Wojturski i Michał Pieczka). Muzeum ufundowało szereg atrakcyjnych nagród w formie wydawnictw i gadżetów muzealnych, a także biletów do Panoramy Racławickiej. Uroczystość, prócz licznie zgromadzonych laureatów, wyróżnionych i ich rodzin, uświetniła obecność Dyrektor SP 8 Doroty Tylek, która gratulowała laureatom fantastycznych prac i życzyła wielu kolejnych sukcesów.
Uczestnicy uroczystości zostali również zaproszeni przez oprowadzającego Grzegorza Wojturskiego do udziału w spacerze po Galerii Sztuki Polskiej XVII–XIX wieku, gdzie mogli obejrzeć i wysłuchać komentarza na temat wybranych do konkursu obrazów stanowiących inspirację dla fotografii.

Prace ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które były inspiracją do konkursu.

Prace ze zbiorów prezentowanych w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

print