Niezwykła rzeźba romańska z XII w. po konserwacji

Rzeźbiona główka romańska została odnaleziona podczas badań archeologicznych na pl. Nowy Targ we Wrocławiu w lipcu 2017. Konserwacja zabytku została zakończona i trafi on teraz na wystawę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Według informacji przekazanych przez archeologów, budowla, w pozostałościach której go odkryto, uległa zniszczeniu podczas pożaru.

„Podczas wieloletniego zalegania w glebie struktura piaskowca, z którego wykonana jest rzeźba, została przesycona różnymi substancjami, które spowodowały zmiany jej koloru i uszczelniały powierzchnię” – wyjaśniła konserwatorka dzieł sztuki dr Maria Gąsior. „Prace konserwatorskie polegały na wyprowadzaniu tych wtórnych substancji ze struktury kamienia. Zakończyły się one sukcesem i rzeźba odzyskała swój pierwotny kolor. Nadal widoczne są jednak zmiany kolorystyczne na piaskowcu powstałe w wyniku pożaru. Ślady tego zdarzenia są nieodwracalne. W wyniku działania temperatury zmienił on kolor na lekko czerwonawy”.

Podczas konserwacji doklejono również odspojony fragment głowy. Komisja konserwatorska zdecydowała o tym, by nie uzupełniać ubytków, aby nie wprowadzać wtórnych współczesnych materiałów.
Tę przepiękną i tajemniczą głowę romańską będzie można oglądać w Lapidarium na początku przyszłego roku.

Wpis archiwalny z 18 listopada 2020 r.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print