Nieznane prace Marka Oberländera trafiły do muzealnej kolekcji

14 kwietnia 2022

Niezwykły dar dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu! Halina Pfeffer-Oberländer, wdowa po wybitnym artyście Marku Oberländerze, podarowała wrocławskiemu muzeum 474 prace na papierze.

Najwcześniejsze z nich (z przełomu lat 40. i 50. XX w.) powstały w czasach szkolnych spędzonych przez Marka Oberländera w Liceum Plastycznym w Warszawie oraz na początku studiów w warszawskiej ASP. Większość swych późniejszych prac artysta tworzył we Francji: w Paryżu, Laversine, Nicei, Aix-en-Provence.
Do najciekawszych należą rysunki koncepcyjne do jego ważnych cykli: „Garbate”, „Figury”, „Korzenie”, oraz abstrakcyjne pejzaże z Prowansji.
Sporą grupę rysunków stanowią projekty ilustracji do publikacji wydawnictwa Iskry, do czasopism „Zwierciadło” i „Przegląd Kulturalny” oraz do albumu związanego z pamiętnym V Międzynarodowym Festiwalem Młodzieży i Studentów z 1955 r.

Dotąd w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajdowały się 173 prace na papierze tego artysty oraz 22 obrazy olejne.

Fot. ze zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski:
„Niecodzienna to sytuacja, szczególny to przypadek. Licząca 474 prace darowizna Haliny Pfeffer-Oberländer to wyjątkowy akt życzliwości i sympatii dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Zapewne podyktowany tym, iż to w naszej kolekcji znajduje się pokaźny fragment spuścizny po Jej mężu, u nas też organizowane są wystawy poświęcone Jego pamięci i randze Jego dorobku artystycznego. Ta ostatnia sprzed przeszło roku pt. »Marek Oberländer i Jan Lebenstein. Totemiczny znak figury ludzkiej«, której kuratorką była kustosz Magdalena Szafkowska, jest tego najlepszym dowodem.
Wyrażam wielką wdzięczność jakże hojnej i wspaniałomyślnej Ofiarodawczyni. Dojrzałością swojej decyzji sprawiła, iż pamięć po Jej mężu będzie ponadczasowa. Muzeum staje się bowiem gwarantem tego, iż bogactwo naszej kolekcji jest tożsame z perspektywą dalszych badań nad twórczością Marka Oberländera, jej propagowaniem i upowszechnianiem.
I w ten oto sposób »przyszło złoto do złota«. Scaliła się kolekcja wybitnego artysty. Dowód naszej pamięci o tej hojności damy wkrótce. Z okazji 75-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dnia 13 lipca 2023 r. odsłonięta zostanie tablica z nazwiskami naszych wyjątkowych Ofiarodawców. Wśród nich już na zawsze będzie widniało nazwisko Haliny Pfeffer-Oberländer”.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print