Nie żyje dr Andrzej Jarosz, dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław

11 grudnia 2019

dr Andrzej Jarosz

Głęboko wstrząsnęła nami wiadomość o odejściu dr. Andrzeja Jarosza (1971–2019), wybitnego badacza sztuki, animatora wielu projektów naukowych, wydawniczych i artystycznych, dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław i adiunkta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, członka redakcji Roczników Sztuki Śląskiej.
Naszego kolegi, na którego pomoc i życzliwość zawsze mogliśmy liczyć, którego spokój i rozwaga wzbudzały szacunek.
Dziś brak nam słów… Pozostaje z nami pamięć wspólnych dni.

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski,
zastępca dyrektora Barbara Banaś
oraz pracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

print