Niderlandczycy. Obrazy ze zbiorów własnych

Wystawa czynna od 21 czerwca do 31 grudnia 2006 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada w swych zbiorach ponad 100 obrazów malarzy z Flandrii i Holandii. Na wystawie prezentowany jest wybór wybitnych przykładów malarstwa niderlandzkiego, pochodzących z okresu XVI–XVIII w. Wśród prezentowanych prac są dzieła nigdy wcześniej niepokazywane szerszej publiczności, w tym obrazy uprzednio pozbawione właściwej atrybucji lub oczekujące przez lata na konserwację (m.in. Martwa natura z trofeami myśliwski mimalarza antwerpskiego Nicasiusa Bernaertsa z 3. ćw. XVII w., Tymoteusz ze swą babką Lois – kopia lub praca warsztatowa Willema Drosta, ucznia Rembrandta, Krajobraz z wędrującym stadem Pietera van Bloemena z pocz. XVIII w.).

W ramach ekspozycji oglądać można pejzaże, sceny religijne i historyczne, sceny rodzajowe, martwe natury oraz portrety takich mistrzów, jak: Jan Asselijn, Jan Gerritsz van Bronchorst, Joos de Momper, Pieter Brueghel mł., Frans Floris, Hendrick Frans van Lint i wielu innych.

Prezentacji towarzyszy nowe wydanie katalogu zbiorów malarstwa niderlandzkiego, na nowo opracowane i znacznie poszerzone w stosunku do wydania z 1973 r. Bogato ilustrowany tom zawiera szczegółowe opisy wszystkich niderlandzkich arcydzieł znajdujących się w zbiorach wrocławskiego Muzeum.

 

print