Nabytki 2016

15 września – 9 października 2016

W 2016 roku kolekcja szkła dawnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu powiększyła się o 30 zabytków – naczyń szklanych, zakupionych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na ten zespół zabytków nazwany: „Designerzy śląskiego szkła w końcu XIX i w początkach XX w.”. składają się dzieła powstałe w dwóch największych na Dolnym Śląsku wytwórniach szkła luksusowego:  Hucie Józefiny w Szklarskiej Porębie (Gräfflich Schaffgot´sche Josephinenhütte) oraz w rafinerii, a potem wytwórni szkła Fritza Heckerta w Piechowicach (Fritz Heckert, Kunst-Glas-Industrie Fritz Heckert in Petersdorf).

Na wystawie można będzie zobaczyć kolekcjonerskie dzieła dekoracyjne i użytkowe ze szkła, których formę i dekorację projektowali artyści związani ze sztuką designu w szkle i ceramice oraz innych dziedzinach sztuki użytkowej artystycznego. Należeli do nich: Friedrich Albert Cremer (Berlin, architekt), Oskar Jummel (Lipsk, architekt), Adolf Heyden (Berlin, architekt), prof. Franz Reuleaux (Berlin, inżynier, dyrektor Preussischen Gewerbe-Institut), Otto Thamm (Piechowice, dyrektor firmy Heckerta od 1900), prof. Max Rade (Drezno, Kunstgewerbeschule), Ludwig Carl Sütterlin (Berlin, malarz, grafik, projektant), prof. Siegfried Haertel (Wrocław, Kunstgewerbeschule), prof. Julius Camillo de Maess (Berlin), Joseph Hasenkopf ( Cieplice, malarz).

W ostatniej ćwierci XIX w. formy naczyń i ich dekoracje reprezentowały najbardziej popularne w tym czasie formacje neostylowe: neorenesans, neomanieryzm i neobarok. Na przełomie stuleci występowały formy antykizujące i płynne linie secesji, a następnie formy modernistyczne. Zakupione zabytki stanowią znaczne uzupełnienie  kolekcji szkła śląskiego z końca XIX i początków XX w. budowaną systematycznie o kilkunastu lat. 

Kolekcja szkła, którą będzie można oglądać na tej wystawie, została zakupiona z dotacji MKiDN.

print