Muzeum Narodowe we Wrocławiu wraz z Oddziałami jest czynne dla zwiedzających od 5 maja 2021

Muzeum otwarte od 5 maja

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Etnograficzne zapraszają!

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu dostępne są wystawy stałe:
„Sztuka śląska XIV–XVI w.”
„Sztuka śląska XVI–XIX w.”
„Sztuka polska XVII–XIX w.”
„Sztuka europejska XV–XX w.”
oraz wystawa czasowa
„W głębi obrazu” (do 25.07)
„Płaszczyzna porozumienia. Stoły w XVIII i XIX w.” (do 4.07)

W Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej czynna jest
ekspozycja stała „Kolekcja sztuki polskiej II poł. XX i XXI wieku”
oraz wystawa czasowa
„BYpass. Wystawa pandemiczna” (do 23.05)

W Muzeum Etnograficznym czynna jest wystawa stała
„Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”
oraz wystawa czasowa
„Jorcajt – czas chasydów” (do 27.06)

Polecamy bilet łączony – w cenie 39 zł – uprawniający do jednorazowego wstępu na wszystkie czynne wystawy stałe i czasowe w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym i Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej.
Bilet ważny jest przez 3 dni od daty zakupu, dostępny jest w kasach biletowych.

Zapraszamy!

 

print