Muzeum Narodowe we Wrocławiu na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

6 września 2022

W dniach 6–8 września 2022 w Karpaczu odbywa się XXXI Forum Ekonomiczne. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało w przestrzeni ekspozycyjnej tablice prezentujące cztery oddziały MNWr oraz informacje o twórczości Michaela Willmanna (1630–1706).

Fot. W. Rogowicz

Uczestnicy Forum mają okazję dowiedzieć się o wrocławskich zbiorach, a także o zrealizowanych wystawach, na których prezentowane były dzieła Willmanna – śląskiego Apellesa.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu z konsekwencją zabiega o to, aby na Dolnym Śląsku stworzone zostało miejsce, w którym prezentowana byłaby spuścizna artystyczna Michaela Willmanna. Dla planowanego Muzeum Sztuki Śląskiego Baroku najlepszym miejscem byłby dawny klasztor o. cystersów i kościół w Lubiążu. Tam pochowany został Willmann, do dziś w klasztornej krypcie zachowały się doczesne szczątki artysty. Muzeum gotowe jest zaangażować się – jako partner instytucji państwowych, samorządowych i zapewne także prywatnych podmiotów gospodarczych – w starania i wysiłki mające na celu przywrócenie pierwotnej rangi klasztoru w Lubiążu i jego znaczenia dla kultury.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print