↡ Muzealnicy polecają XIII

Muzealnicy polecają: Nasze pasje: Fascynacja antykiem. Dziedzictwo Greków i Rzymian w sztuce Europy XVI–XIX w.

Muzealnicy polecają: Nasze pasje: Fascynacja antykiemJeśli możemy mówić o całkowitym poświęceniu się swojej pasji, to tytułowa Fascynacja antykiem jest tego najlepszym przykładem.

To jakże proste, a zarazem wymowne określenie pozwala nam jako czytelnikom poznać, a przede wszystkim zrozumieć ogromne oczarowanie autorki – Izabeli Żak – okresem, który to po dziś dzień odgrywa kluczową rolę w naszej rzeczywistości.

Omawiana publikacja doskonale prezentuje zjawisko zachodzącej przez wieki kreacji kultury europejskiej, której niezaprzeczalnym fundamentem jest cywilizacja starożytnej Grecji i Rzymu. Początkowe rozdziały książki ukazują stopniowy proces związany z odkryciami historii i sztuki starożytnej, który w znacznym stopniu przyczynił się do powstania i rozwoju pierwszych kolekcji muzealnych. Jest to swoista opowieść o genezie tych przedsięwzięć, których początki sięgają już XVI stulecia i dokonywanych wówczas odkryć archeologicznych.

Można śmiało stwierdzić, że wydawnictwo to stanowi rodzaj przewodnika po świecie antycznych inspiracji rozpowszechnionych przez artystów nowożytnych. Prezentowany w publikacji szereg grafik obrazuje różnorodność i bogactwo starożytnych tematów adaptowanych przez europejskich mistrzów XVI i XIX wieku. To właśnie za pomocą technik graficznych możliwe było uwiecznienie nie tylko wizualnej strony antycznych zabytków, ale i szeregu informacji na ich temat.

Rozmaitość zaprezentowanych grafik daje czytelnikowi możliwość obcowania z mitologią, która to była podstawą tematyki powstałych w późniejszych wiekach dzieł sztuki. Postacie historyczne, bogowie, herosi i wreszcie skomplikowane w swej formie i treści przedstawienia alegoryczne, wszystko to odnalazło odzwierciedlenie w sztuce europejskiej XVI i XIX wieku.

Pozycja ta bez wątpienia znajdzie uznanie wśród miłośników historii i zbytków starożytnych. Jest to także niezwykle cenna lekcja dla wszystkich tych, którzy pragną zrozumieć specyfikę, jaką narzuciły na sztukę XVI i XIX wieku czasy antyczne.

Natalia Sienkiewicz
Dział Grafiki XVI–XIX w. Muzeum Narodowego we Wrocławiu

↡ Cykl „Muzealnicy polecają” – więcej wpisów ➸
■  Zoom na książki ➸

 

print