Młodzi w Muzeum. Poziom najwyższy

8 października – 20 listopada 2016

Wystawa zorganizowana z okazji obchodów 70-lecia istnienia wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych jest prezentacją dokonań najmłodszych przedstawicieli środowiska artystycznego skupionego wokół uczelni. Celem ekspozycji jest odważny pokaz najaktualniejszych, nie zawsze do końca zdefiniowanych i uznanych nurtów współczesnej wrocławskiej twórczości plastycznej we wszelkich jej postaciach. 70 – lecie Akademii Sztuk Pięknych nie jest okazją do wspominania jej początków, lecz próbą zaspokojenia ciekawości i odpowiedzi na pytanie „co będzie działo się dalej?”. Nie jest to wystawa podsumowująca, a inicjująca.

Kalina Bańka

Autorka pracy: Kalina Bańka.

Miejsce: Poddasze.

print