ZAPOWIEDŹ: Migracje


9 października – 30 grudnia 2018

Fot. A. Podstawka

Kurator wystawy: Agnieszka Patała


Pokaz dzieł malarstwa, rzeźby, złotnictwa powstałych na terenie Śląska i na potrzeby tutejszych zleceniodawców w innych ośrodkach europejskich w latach 1440–1520.

W tym okresie na Śląsku prace malarskie, rzeźbiarskie i złotnicze często powstawały za sprawą migrantów i na zlecenie migrantów. Migrowały też same dzieła – jako eksportowe produkty lokalnych pracowni oraz prestiżowe importy spoza granic regionu.

„Zjawisko to nie narodziło się dopiero w latach 1440–1520, tym niemniej dla tego przedziału czasowego dysponujemy wieloma przekazami źródłowymi oraz zachowanymi dziełami, które pozwalają często wyjątkowo dokładnie wniknąć w istotę wspomnianych migracji, dostrzec ich przebieg, zrozumieć motywacje migranta (artysty, zleceniodawcy) czy wreszcie odczytać intencje, funkcjonowanie i oddziaływanie na widza powstających dzieł” – mówi Agnieszka Patała, kuratorka wystawy.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

print