Michael Lukas Leopold Willmann „Orfeusz grający zwierzętom”, ok. 1670 [PJM]

Dzieło ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu prezentowane na wystawie stałej.

➸ Michael Lukas Leopold Willmann „Orfeusz grający zwierzętom”, ok. 1670

Autor: Michael Lukas Leopold Willmann
Tytuł dzieła: Orfeusz grający zwierzętom
Data powstania: około 1670
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 112 na 144 centymetry

Kompozycja ukazuje Orfeusza, mitycznego poetę, śpiewaka i muzyka w jednej osobie, syna trackiego boga rzecznego, Ojagrosa i muzy poezji, Kaliope. Według legendy Orfeusz dzięki naukom muz oraz podarowanej mu przez Apollina cudownej lirze, miał oczarowywać swą muzyką i śpiewem ludzi, zwierzęta, kwiaty, drzewa, a nawet skały. Urzekająca gra na lirze była też jedyną bronią bohatera w niebezpiecznej drodze do krainy umarłych, skąd zamierzał wyprowadzić swą ukochaną, zmarłą żonę Eurydykę.
Historia Orfeusza miała tragiczny finał. Odnaleziona przez męża Eurydyka musiała powrócić do Hadesu, a pogrążony w smutku muzyk zginął rozszarpany przez trackie menady.

Obraz z wrocławskiej kolekcji przedstawia grającego na harfie młodego Orfeusza oraz zasłuchane, zgromadzone wokół niego dzikie i domowe zwierzęta. Mroczna gęstwina lasu oraz światło padające z prześwitu po lewej stronie obrazu nadają scenie kameralnego koncertu tajemniczy i intymny nastrój. Delikatne światło wydobywa z mroku Orfeusza, siedzącego na skale w antycznym stroju, z wieńcem laurowym na skroni, symbolem wiecznej sławy, oraz zasłuchane zwierzęta.

Idea zawarta w dziele Willmanna nie jest jednoznaczna. Obraz może być przedstawieniem zarówno antykizowanego wizerunku jednego ze współczesnych poetów śląskich, np. Daniela Caspera von Lohenstein, jak i ukazywać personifikację poezji oraz muzyki religijnej sławiącej Trójcę Świętą. Śpiewane lub recytowane poezje i modlitwy chronią chrześcijan przed niskimi instynktami i grzesznymi pożądliwościami, symbolizowanymi przez zwierzęta.
Druga interpretacja obrazu przemawiałaby za lubiąskim klasztorem jako miejscem przeznaczenia dzieła. Obraz prezentuje ważne treści religijne w antycznym kostiumie, bliskim tutejszym cystersom.

Nastrojowe dzieło zdradza fascynację artysty drobiazgowym, nieco już archaicznym pejzażem manierystycznym oraz animalistyką flamandzką drugiej połowy XVII wieku.

■ Więcej opisów ➸

 


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego      Kultura Dostępna

Dofinansowano w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” – zadanie: „Muzeum jest dla wszystkich. Dostosowanie oferty edukacyjnej MNWr do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

 

print