Metamorficzne portrety

15 lutego 2023, prowadzenie: Michał A. Pieczka
Pierwsze w tym roku zajęcia w ramach ferii zimowych poświęcone były portretom. W trakcie zajęć uczestnicy spotkania tworzyli fantastyczne portrety godne samego Arcimbolda!

Fot. Wojciech Rogowicz

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print