Medal z okazji otwarcia Probierni w Mennicy Warszawskiej

W 2023 roku kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu wzbogacona została o bardzo rzadki medal – wykonany z okazji otwarcia Probierni w Mennicy w Warszawie.

Według ustawy o zaprowadzeniu w Królestwie Polskim Probierni do próbowania złota i srebra w handlu będącego, wydanej w kwietniu 1851 r., Probiernia Główna miała zostać utworzona przy dyrekcji Mennicy Warszawskiej. Jej zadaniem miało być między innymi „topienie złota i srebra, i doprowadzenie tych kruszców do przepisanej próby” oraz „próbowanie i cechowanie wyrobów złotych i srebrnych”.

Autorem medalu, który upamiętnia to wydarzenie, jest medalier i rytownik Józef Majnert (1813–1879), zatrudniony w Mennicy Warszawskiej w latach 1839–1856, który zasłynął również jako fałszerz dawnych monet polskich.

Na awersie medalu pokazane zostało wnętrze z mężczyzną stojącym przy piecu, z umieszczonymi na półkach, ścianach i podłodze różnymi narzędziami i przyrządami, między innymi szczypcami, młotem i wagą.

W napisie na rewersie wymienione zostały osoby związane z powstaniem Probierni Głównej: Józef Aleksy Morawski (senator, tajny radca i dyrektor główny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu), Jan Janiszowski (radca kolegialny, dyrektor Wydziału Kontroli i Podatków Stałych w tej Komisji), Benedykt Wojciech Kołakowski (dyrektor Mennicy Warszawskiej), Antoni Hann (intendent tej mennicy), Adam Wołowski (naczelny kontroler Probierni).

Jest to niezwykle rzadki i cenny zabytek numizmatyczny.

Magdalena Karnicka, Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print