Medal upamiętniający zwycięstwo króla pruskiego Fryderyka II Hohenzollerna w bitwie pod Pragą

Dzieło ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Obiekt: Medal upamiętniający zwycięstwo króla pruskiego Fryderyka II Hohenzollerna w bitwie pod Pragą
Autor: nieznany
Data powstania: prawdopodobnie 1757 rok
Materiał: mosiądz
Wymiary: średnica 48,2 mm
Kierunek/styl: rokoko

Okrągły medal z obustronnymi wypukłymi przedstawieniami dotyczącymi  zwycięstwa króla pruskiego Fryderyka II Hohenzollerna w bitwie pod Pragą z 1757 roku. Na awersie medalu przedstawiono popiersie Fryderyka Wielkiego.  Ukazany prawym profilem twarzy. Ubrany jest w zbroję, na głowie ma wieniec laurowy.

Na rewersie widzimy postać, która jest personifikacją zwycięstwa. Postać w prawej ręce trzyma futerał z piorunami. W lewej ręce tarczę. Poniżej postaci, po lewej, klęczące Czechy ze spadającą z głowy koroną. Za nimi drzewo. Po prawej dwa naczynia z napisami symbolizujące rzeki: Łabę (ALBISL) i Wełtawę (MOLDA). Przed nimi armata, kule, zbroja, kłosy zbóż, beczka, sztandary. Na tarczy w górnej części  ornament przypominający rocaille czyli rokokowy motyw dekoracyjny. Między nimi napis: VICTORIA/ FRIDERI/ CI MAGN. Wzdłuż górnej krawędzi medalu napis: FAMA. PRVDENTIA ET VIRTVTE. Pod przedstawieniem napis: AVSTR. EXERC. PROPE. PRAG. FVNDIT/ CASO ET PRAGA OBSESSA/ VI MAJI MDCCLVII.

■ Więcej opisów ➸

 


Program Kultura Dostępna 2023 dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

print