Maria Diduch, Poezja w przestrzeni, 2012

Niezwykłe dzieło sztuki, które trafiło do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu w 2023 roku, to realizacja Marii Diduch warta przybliżenia z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich.

Fot. A. Podstawka

Książka-obiekt powstała z inspiracji księgą, jej tradycją, funkcjonowaniem, obiegiem, a zatem nawiązujące do jej formy, idei bądź historii. Pełni funkcję czysto estetyczną, pomijając zadanie komunikacji stawiane przed typową książką: już sama struktura obiektu tworzy dzieło sztuki, a nie jego ewentualna treść graficzna. Dopiero na tle książek-obiektów mamy szansę dostrzec, gdzie przebiega owa umowna granica między książką-publikacją i nie-książką, którą do dziś wyznaczamy jedynie intuicyjnie.

Doskonałymi przykładami tego rodzaju obiektów są właśnie prace Marii Diduch. Ta artystka, urodzona w Łodzi w 1947 roku, uzyskała w rodzinnym mieście dyplomy szkoły wyższej sztuk plastycznych z malarstwa, projektowania ubioru i projektowania biżuterii.

Od lat 70. XX w. realizowała prace w różnych gatunkach i technikach malarskich poszerzając drogą eksperymentu swój warsztat twórczy, aż po ostateczne doświadczenie wyrobu ręcznie czerpanego papieru oraz pracy z celulozą i różnorodnymi rodzajami włókien, które ufundowało podstawę jej ekspresji artystycznej.

Od lat 90. XX w. pracuje we własnej unikatowej technice, w której podstawowym tworzywem stała się własnoręcznie uzyskana masa papiernicza. Łączenie jej z rożnego rodzaju tekstyliami, i włóknami jest dziś podstawowym medium artystki w tworzeniu książek-obiektów i innych dzieł.

Wzajemne oddziaływanie struktur różnobarwnych elementów, wchodzące w interakcję ze światłem, jest główną siłą ich języka artystycznego.

dr Jakub M. Łubocki, Dział Sztuki Wydawniczej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print