Marek Oberländer, nowoczesność i historia sztuki

8.06, g. 15:00

Wykład dr. Piotra Słodkowskiego w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera”

„Odwilż kultury po stalinizmie i powojenna historia sztuki w Polsce są mocno splecione. Podczas wykładu będę jednak argumentował, że odwilż przyniosła nie tylko sojusz praktyki artystycznej i języka jej opisu pod znakiem nowoczesności, lecz także bardzo odmienne modele praktykowania sztuki i myślenia o niej. To oblicze epoki ucieleśnia Marek Oberländer (1922–1978). Dlatego, działając dokładnie w czasie krystalizacji dominującego nurtu pisania o sztuce, malarz nieoczekiwanie okazuje się postacią na wskroś aktualną. Przychodzi nam z pomocą i oferuje coś, czego nigdy szczegółowo nie rozpatrzono: wypracowaną równolegle, lecz alternatywną genealogię współczesnej historii sztuki.
Obrazy Oberländera pozwalają oddalić wartości sztuki nowoczesnej i zamiast niej postawić w centrum inne postawy, sytuujące się nie tyle wobec sztuki, ile przede wszystkim – przywołując myśl malarza – wobec ludzkich instynktów, które człowiek w sobie nosi; wobec historii i (po)wojennych doświadczeń biograficznych Żydów jako ważnej części społeczeństwa polskiego. Z tej perspektywy oglądanie i czytanie Oberländera to ćwiczenie w szukaniu punktów podparcia dla praktyki badawczej po nowoczesności, modernizmie i awangardzie”.

Dr Piotr Słodkowski – historyk sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor książek Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki („Nowa Humanistyka”, 2019) i kurator przygotowanej na jej podstawie wystawy w MSN (2021). Redaktor tomów Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (2016, z Agatą Pietrasik) oraz Was Socialist Realism Global? Modernism, Soc-Modernism, Socially Engaged Figuration (z Magdą Lipską, 2023), a także redaktor numerów tematycznych rocznika „Miejsce” pt. “The History of Art in Poland and the Holocaust” (z Luizą Nader, 2020) oraz “Kwartalnika Historii Żydów” pt. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (2023). Współkurator wystawy Pomniki oporu w Żydowskim Instytucie Historycznym w związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim (2023). Finalista Nagrody Naukowej POLITYKI 2019 i laureat w Konkursie im. Majera Bałabana (2020). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2020). Aktualnie pracuje nad publikacjami: Klimat odwilży. Obrazy Marka Oberländera (słowo / obraz terytoria) oraz Polish Modernism and Jewish Identity: The Art of Henryk Streng, 1924–1960 (Bloomsbury Academic). Interesuje się polską sztuką XX wieku w perspektywie współczesnej myśli humanistycznej.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, spotkanie w sali audiowizualnej (s. 116), wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print